فرشته ناز آسمون

بدون عنوان

الناز جون الان ٨ سالته و مهر ماه میری کلاس دوم دبستان. کلاس اول که بودی اسم هرکسی رو که یاد میگرفتی بنویسی سریع بهش میگفتی میخوای برات اسمتو بنویسم؟؟؟؟؟ وکلی خوشحال میشدی
27 تير 1392
1